Trùm chợ tình và trò bóc lột gái mại dâm

Mỗi trùm chỉ bảo kê một khu vực hoặc một số tuyến đường nhất định và điều hành bằng “luật rừng”.

Tiếp tục đọc

cave.net , cave9x.com , cavethai.com , caovang.com

Những khẩu thần công khai hỏa chào Đại lễ