Xem Phim online : Đại Minh kỳ tài

Xem Phim online : Đại Minh kỳ tài

Xem Phim online : Đại Minh kỳ tài

Đại Minh kỳ tài Giải Tấn với tài hoa và đảm lược, hài hước và thông minh hơn người đã giải thoát gian nguy cho nhiều trung thần nghĩa sĩ. Ông vì lê dân bá tánh giơ cao chính nghĩa, vì giang sơn xã tắc diệt trừ tai họa, bày chướng ngại đối với

Tiếp tục đọc